Camille

Camille

Camille

  • Latince "Camillus" anlamına gelen haberci, soylu çocuk, muhtemelen Etrüsk kökenlidir. Camilli kelimesi, kurbanlar sırasında baş rahibe yardım eden genç Romalılar anlamına geliyordu. İlk önce erkeklere atfedildi, ancak kısa sürede kızlara yayıldı.
  • Fransa'da, özellikle on sekizinci ve yirminci yüzyılın başlarında başarılı olmuştur. 1970'lerden bu yana, çoğunlukla bir kadın saldırısı!
  • Aziz Camille de Lellis, Roma'da Kızıl Haç'ın kökeninde Hastaların Hizmetkarları Nişanı'nı kuran on altıncı yüzyılın İtalyan bir askeriydi. Hastaların ve hastanelerin koruyucu azizidir.
  • Doğum günü: 14 Temmuz.
  • Türevleri: Camilo, Camilla, Millie, Cammie, Kamilka, Mila, Milla, Milo.